העצרת הממלכתית לציון 70 שנה לניצחון במלחמת העולם השניה

הפקת תכני האירוע הממלכתי המוקדש למיליון וחצי היהודים שלחמו במלחמת העולם השניה, תוך עריכת מאות שעות של חומרים דוקומנטריים למיצג רב מסכי מרהיב. 2015

רכבת ישראל
הסוכנות היהודית