משרד החקלאות

מיצג רב מסכי היקפי עבור תערוכת חקלאות שהתקיימה בפסח 2018. המיצג מספר אודות 70 שנות מחקר חקלאי בכחול לבן, ההישגים והפיתוחים הישראלים בתחום החקלאות ושמירת המזון. המיצג הופק בהזמנת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

בנק הפועלים
יופיאס