נלחמות

תיעודי. ישראל.
75 דקות.

תחליף אם
שומן טרנס