נלחמות

תיעודי. ישראל.
75 דקות.

מכון ז׳בוטינסקי, תל אביב
יד ושם – בקעת הקהילות