פנס בודד

דרמה. קצר. ישראל.
10 דקות. 2022.

שומן טרנס
עם הרוח