תחליף אם

סרט קצר. ישראל.
10 דקות.

הבבא סאלי ובן גוריון
נלחמות
תפריט